Bydgoskie Impresje Muzyczne

Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży

Bydgoszcz Musical Impressions

International Meetings of Youth Musicians